סקייליין השקעות

מישורים השקעות פעילה בקנדה ובארה"ב באמצעות חברת סקייליין בה מחזיקה מישורים כ- 50%. חברת סקייליין הינה הבעלים והמנהלת של נכסים מסחריים, מלונות ואתרי נופש בקנדה ובארה"ב.

13 Courtyard Hotels