Los Posados Plaza, Nevada

נכס מסחרי הממוקם בולדר סיטי שבנבאדה, ארה"ב. המתחם כולל מגוון של שוכרים שונים. הנכס מתאים למגוון רחב של שימושים.

המרכז המסחרי כולל שטח להשכרה של כ- 2,433 מ"ר.

מישורים ארה"ב