נכסים שנמכרו

פעילות החברה בארה"ב מתמקדת בהשקעות בנדל"ן מסחרי ומשרדים, בנכסים בהם החברה מאמינה כי תוכל לייצר ערך מוסף בפרק זמן קצר באופן יחסי. פעילות קבוצת מישורים בארה"ב מתבצעת באמצעות חברת הבת - Mishorim USA Inc, בעיקר באזור דרום מזרח ארה"ב. ניסיון החברה בהשבחת נכסים מניבים בזמן בינוני וקצר תרם רבות לצמיחת הפעילות בארה"ב בצורה מואצת תוך יצירת ערך מוסף גבוה לבעלי המניות ומהווה מנוע צמיחה עיקרי של הקבוצה. הפעילות בארה"ב מונה קרוב ל- 20 בנייני עסקים ומרכזים מסחריים וממשיכה לגדול מידי שנה. כל הנכסים אשר רכשה החברה הושבחו והגיעו לשווי גבוה משמעותי מעלות רכישתם, לרוב בפרק זמן קצר עד בינוני, וזאת תודות לזיהוי נכס נכון להשקעה וניהול נכון של תהליך ההשבחה של הנכס ולאחר מכן בניהול השוטף של הנכס. השוכרים בנכסים זוכים לשכור נכס אשר מתוחזק ברמה גבוהה ולשירות יוצא דופן מצד צוות הניהולי המקומי.  

מקורות המימון של הפעילות בארה"ב בשלב הראשון הינם ממקורותיה העצמאיים של החברה ובשלב השני הינם מהמערכת הבנקאית המקומית בארה"ב. רשימת הבנקאים המממנים כוללת גופים כגון PNC banking ,Wells Fargo, Center State, KeyBank ועוד. אסטרטגית ההשקעה של החברה בארה"ב בשילוב עם הידע הניהולי הרחב בתחום מסייע לחברה לייצר תשואות גבוהות על השקעותיה בארה"ב בשילוב עם חשיפה מינימאלית לסיכון.
 

מישורים ארה"ב : נדל"ן מסחרי מניב - מרכזי קניות ופנאי

 Golden Gate Shoping Center
Greensboro, North Carolina