אסטרטגיה
אסטרטגיית ההשקעות של מישורים מבוססת על:

אופטימיזציה של כל השקעת נדל"ן בכדי לממש רווחיות ולהוביל לגידול ולצמיחה של החברה.

יצירתיות בפיתוח, השבחה וניהול הנכסים שנרכשו על ידי החברה באופן המשפר ומשדרג את ערכם ומוביל לצמיחה לטווח הארוך של הפורטפוליו שלנו.
בחירה סלקטיבית של הזדמנויות עסקיות באזורים הגיאוגרפיים שבהם החברה מתמחה, יחד עם שותפים מקומיים, מנהלי נכסים ואנשי שירות בשטח אנחנו מבטיחים עסקאות נדל"ן המניבות יתרון תחרותי לבעלי המניות שלנו.

התמקדות בשווקים בהם דמי השכירות והתמחור יציבים אך מחירי הנדל"ן להשקעה עדיין נחשבים כאפיק השקעה אטרקטיבי.


רכישת נכסים באזורים בהם היתרונות התחרותיים שלנו יכולים ליצור ערך מוסף מוכח וכשביכולתנו לשפר את התשואות.

שמרנות בניהול משאבי המזומנים של החברה. מבטיחים הכנסה של דמי שכירות יציבים ומתמשכים כדי להבטיח הון חוזר המאפשר לנו קפיטל לניצול הזדמנויות השקעה אטרקטיביות במהירות כאשר הן מתעוררות.

מימון רכישת הנכסים תוך שימוש בהנחות שמרניות, הנקבעות על ידי הנהלת החברה מעת לעת.
פילוסופיה
הפילוסופיה הבסיסית של מישורים היא להשקיע באופן העולה בקנה אחד עם עקרונות היסוד של החברה:

התמקדות במגזר המסחרי בעיקר

מקסום התשואות תוך צמצום הסיכונים

רכישת נכסי נדל"ן איכותיים באזורים יציבים ומתעוררים בארצות הברית ובישראל

רכישה של נכסים מניבים ברמה B ו- C המאפשרים אופטימיזציה מהירה לכל השקעה בכדי להגדיל את הרווחים ולהוביל לגידול כללי משמעות

מינוף המומחיות הפנימית שלנו בשיתוף שותפים מקומיים בעלי ידע בכל שוק המבטיחים שאנו מייצרים ערך מוסף לטווח ארוך

 

אסטרטגיה  ופילוסופיה